Skip to main content

sika-axson-acr-informace-telefon

K čemu slouží rychletuhnoucí polyuretany v moderní výrobě?

Rychle-tuhnoucí odlévací polyuretany? K čemu bych je mohl potřebovat? Jak mi pomohou při mé práci?
U nás tyto dvousložkové materiály dělíme do čtyř kategorií:

  1. Pryskyřice obsahující plnivo

v níž je z našeho výběru materiál

F10 ( dostupný ve třech barvách )a s tvrdostí Shore 75 D se jedná o univerzální materiál pro použití ve vacuformingu, slévárenských modelelch, formách, modelelch , kontrolních přípravcích a pro všechny odlitky v síle do 40mm. Tento materiál je nabízen ve třech barevných provedeních ( zelený, béžový a černý ) což může být také kladnou vlastností tohoto materiálu. Doba odformování je u tohoto materiálu velmi rychlých 25 – 45minut.  Dalším z materiálů, které obsahují plnivo je například:

F23-1 – barvy čistě bílé a tvrdosti Shore 80D. Tento materiál je velmi snadno brousitelný a leštitelný. Tato pryskyřice je plněna křídou a nabízí velmi malé smrštění. Používá se většinou pro master-modely, design, negativní formy a všude tam , kde je kladen velký důraz na excelentní kvalitu povrchu. Poslední z tohoto výběru pryskyřicí obsahujících plnivo je materiál

F40-1 . Tento materiál plněný jemně drceným sklem má modrou barvu a tvrdost 84D. Díky svým vlastnostem jako vysoká otěruvzdornost , dobrá zatékavost a nízké hodnoty smrštění se tato dvousložková pryskyřice používá pro slévárenské modely, jaderníky, šablony a modelové desky.

2. Pryskyřice vhodné pro přidání plniv

V této skupině se nacházejí naše best-sellery v rychle-tuhnoucích polyuretanech. Materiál

F160-1 s dobrou teplotní odolností lze pro každou složku doplnit plnivem až do 180% ( tzn. Že lze celkem plnit až 360% ) a tím podstatně snížit náklady na 1kg materiálu. Tento materiál je také velmi univerzální. Lze odlévat gravitačním i vakuovým litím a používá se pro modely , formy ale i repliky, malosériovou výrobu, pro formy vakuového tváření , hobby i malosériovou výrobu. Tvrdost tohoto materiálu je Shore 75D a barva je slonová kost. Tento materiál je snadný na zpracování , ale má velmi rychlý pot-time ( čas zpracování ) který je jen 2min 20sek. A samozřejmě pak skvělou dobu odformování – 30min. Odlévat lze rovněž gravitačním i vákuovým litím, které je samozřejmě důležité pokud potřebujete vysokou kvalitu povrchu bez bublinek. Dalším z této kategorie materiálů pro možné přidání plniv je materiál

F 180-1. Tento materiál je čistě bílý, je snadno probarvitelný námi dodávanými koncentrovanými pigmenty CP a má tvrdost 70D na stupnici Shore. I zde platí že obě složky lze naplnit až do 180% a používá se pro modely, formy a malosériovou výrobu i hobby produkci. Odformování je tu tohoto materiálu možné za 45min. Třetím materiálem z našeho výběru pryskyřicí vhodných pro plnění je materiál

F 190-1. Tento materiál je velmi univerzální a my bychom jej doporučili jak profesionálům, tak i díky vyšší době zpracování i pro začínající s odlévacími polyuretany. Doba zpracování – pot time je u tohoto materiálu pohodlných 7min 30s a doba odformování je 90min. Má rovněž výborné mechanické vlastnosti a hodí se ke stejnému účelu jako materiály F160-1 a F180-1. Výhodou tohoto materiálu je zejména delší doba zpracování, která je potřeba pro pohodlné před-vakuování materiálu, nebo odlévání větších dílů, případně pro odlévání většího počtu dílů. Barvu ma slonovou kost a tvrdost je 68D na stupnici Shore. Tento materiál je vhodný k výrobě replik, modelů, dekorací a profesionálních forem a nástrojů Lze opět plnit každou složku o 180% a tím znatelně snížit cenu materiálu za 1kg. Další skupinou rychleschnoucích dvousložkových polyuretanů jsou:

3. Pryskyřice bez plniva

Z výběru materiálů které v této kategorii u nás zakoupíte jsou to materiályF 32-1 a F38. Materiál

F32-1 má velmi dobrou zatékavost a skvělé kopírovací vlastnosti. Jeho barva je opět slonová kost a tvrdost na stupnici Shore má 74D. Výborně se hodí třeba pro modeláře, designéry a figurkáře, kteří mají s odléváním dvousložkových pryskyřicí již nějaké zkušenosti, protože jeho doba pro zpracování je velmi krátkých 2 min a 10 sekund. Bleskurychlé je pak i od-formování, kdy výrobek z formy můžete vyjmout již po dvaceti minutách. Za zmínku stojí i vysoká teplotní odolnost přes 100°C a že je bez zápachu. Materiál

F38 je opět materiálem s excelentní zatékavostí, jednoduchým mísícím poměrem 1:1 a velmi krátkou dobou zpracování (okolo 2 min.) Jeho univerzální použití je opět jako u předchozího materiálu od hobby po malosériovou výrobu.

Pro Vás, kteří potřebujete před výrobou dílů či forem pomoci s výběrem vhodného materiálu rovněž nabízíme poradenství a technologickou konsultaci zcela zdarma již před nákupem. Pokud nám dáte bližší detaily co přesně potřebujete vyrobit, dáme Vám návod z jakého matriálu, jakou technologií a jak potřebný díl vyrábět.

 

4. Mass-Casting – pro odlévání masivních odlitků

Je materiál s označením

F50 – což je předplněná pryskyřice s velmi malým smrštěním a vysokou pevností v tlaku, můžete odlévat velmi silné a odolné lisovací formy a zaklepávací nástroje.  

Sika (dříve Sika Axson) nabízí na trhu déle jak 20 let velmi kvalitní matriály, které využívají nástrojáři, modeláři a slévači pro své master-modely ale i formy. Díky širokému spektru materiálů nabízí SIKA řešení pro nepřeberné množství aplikací. Rychle-tuhnoucí polyuretany SIKA ( Dříve Sika Axson ) lze zpracovávat i bez vakuové komory a pre/post-procesingu ( tzn. Předehřívání či dohřívání materiálů a forem). Výhodou je tedy absence nutné investice do vakuové komory a předehřívací pece.

Začínající s našimi materiály jistě ocení naši plnou technologickou podporu mailem či telefonicky, kterou nabízíme k zakoupeným produktům zdarma. V zásadě platí si pečlivě nastudovat technický list výrobku který uvádí nejen veškeré technické informace a hodnoty, ale hlavně přesný návod jak materiál přesně zpracovávat, jak jej skladovat a jak s ním bezpečně zacházet.

Ve vzájemné komunikaci pak společně doladíme potenciál odběru, ceny, skladovou dostupnost a logistiku při možné výrobě, či jen při dílčím odběru byť jen malého množství materiálu.

Rychleschnoucí polyuretany jsou jakousi vstupní branou do světa Rapid-Prototypingu a malosériové výroby . Materiály pro Rapid prototyping  u společnosti Sika Advanced Resins označeny „PX“ napodobují materiály známé při výrobě jako jsou ABS, PS, HD-PE, PE, PP PMMA, MABS, PC. Čirý PS, Pryž. Jejichž vlastnosti a široká škála materiálů jsou na té nejvyšší úrovni, ale jejich zpracování vyžaduje zkušenosti, pečlivé dodržování postupu zpracování uvedených v technickém listě a další technologie , jako jsou vakuové komory a dohřívací pece.  Jejich uplatnění pak naleznete u prototypů dílů elektronických zařízení a krytů ve spotřebním průmyslu, výzkumu a v medicíně, další pak při prototypové a malosériové výrobě automobilů, lodí, vlaků, letadel a speciálních vozidel, designu spotřebních výrobků a nástrojů. To už je ale na jinou, samostatnou kapitolu.