Blog ACR Czech s.r.o. o polyuretanech, epoxidech a technologiích Sika Advanced Resins.

V našem blogu se Vám čas od času budeme snažit přiblížit využití námi nabízených materiálů společnosti Sika Advanced Resins. Tyto materiály které na český trh dovážíme a distribuujeme již od roku 1999 ( dříve Axson - SikaAxson ) byly původně navrženy jako masivní průmyslová řešení. Díky námi nabízeným velikostem balení, která dříve byla v prodeji jen např. po 20-200kg se materiály rozšiřují i mezi modelářskou, uměleckou i amatérskou entitu. Nabízíme Vám proto inspiraci pro Vaše výtvory , návody, postřehy z praxe a mnohé cenné informace, které určitě oceníte. V nabídce našich materiálů  tak naleznete rychleschnoucí odlévací dvousložkové polyuretany, elastické polyuretany s různou tvrdostí materiálů, epoxidové odlévací pryskyřice včetně nyní populárních čirých epoxidových pryskyřicí vhodných pro river-flow umělecké stoly a nábytek, blokové materiály pro cnc i ruční obrábění, modelovací pasty a tmely, prototypové polyuretany pro vakuové odlévání, silikony polykondenzační i polyadiční, materiály pro rim nízkotlaké vstřikování dvousložkových polyuretanů do forem ze silikonu či tvrdých forem , laminovací pasty, povrchové pryskyřice-gelcoaty které jsou brousitelné a leštitelné. Dále pak materiály pro laminaci a výrobu kompozitů ať již pro ruční nanášení, infuzní laminování, rtm, pultruzi, speciální vysokoteplotní pryskyřice s certifikací pro lodní průmysl , letectví i automotive a samozřejmě pak doplňkový materiál jako jsou speciální barvy-pigmenty, plniva, konstrukční lepidla, voskové pláty simulující tloušťku stěny nebo voskové pláty. Naše materiály jsou vyráběny v souladu s nejnovějšími nařízeními a normami EU a ke všem materiálům máme po zakoupení připraveny technické listy a bezpečnostní listy v českém jazyce!   

RIM nízkotlaké vstřikování dvou-komponentních polyuretanů v prototypingu a malosériové výrobě.

 • rim sika axson rim976

  RIM 976

  kryt motoru
 • rg53 sika biresin RIM

  RG 53

  housing - kryt el. zařízení
 • RG53 FR sika biresin RIM

  RG53FR

  interiérové panely v letadlech
 • RG57FR RIM Sika Biresin

  RG57FR

  držák poličky ve vlaku
 • RIM836 panel ventilace Sika Axson

  RIM 836

  panel interiéru pro rozvod vzduchu
 • RIM 975 Sika Axson

  RIM 975

  obal a kryt převodů
 • RIM Sika Axson

  RIM 975

  interiérový panel

vstřikování dvoukomponentního polyuretanu

RIM přístroj DEKUMED řady UNIDOS a jeho kompaktní rozměry 

Technologie RIM není ve světě žádnou novinkou. Společnost BAYER AG tuto technologii vyvinula koncem šedesátých let a o její rozšíření se v masovém měřítku zasloužily zejména americké automobilky pro výrobu speciálních polyuretanových dílů pro své designové studie ale i pro výrobu. U nás je až na využití u několika málo českých rapid-prototypingových společností poměrně exotická.

Co je principem RIM?

RIM – reaction injection molding je metoda nízkotlakého vstřikování dvou složek polyuretanu do forem , které mohou být vytvářeny ať již z 2k formovacího, polyadičního silikonu ( z našich materiálů doporučena řada ESSIL 2xx ) či z tvrdých forem ( z našich materiálů doporučeny pro výrobu rigidních forem špičkové blokové materiály LAB 975 nebo LAB 1000 s nejvyšší rozměrovou stabilitou ).

Pro metodu RIM lze vytvářet dle potřeby ( z hlediska technologie i nákladů ) formy hybridní, kde část formy je vytvářena z formovacího silikonu a druhá část formy je vytvořena jako pevná – rigdní forma z deskových materiálů ale i například za pomocí rychle-tuhnoucích odlévacích polyuretanů ( F16, F180-1, F190-1, F50 případně pro větší série pak Biresin G38 či EPO 5019 ) , nebo forem vytvořeních pomocí gelcoatů, epoxidových past ( GC1 050, GC1 080, Biresin S8 v kombinaci s EPOPAST 400 / EPOPAST 402 a např. MDF žeber ). Provedení formy je vždy potřeba zvážit na každém konkrétním případě. Obě složky polyuretanu jsou v mísícím stroji pod vysokým tlakem a velmi rychle smíchány a poté za sníženého tlaku vstřikovány již jako směs do výše uvedených forem. Tato směs, která je vstříknuta pod nízkým tlakem (podobný či blízký tlaku atmosférickému) do formy pomocí většinou volitelné vstřikovací mísící pistole se statickým či dynamickým mísičem či mísícím nástavcem je cca do 10minut v pevné formě je připravena k odformování. Reakční čas obou složek RIM materiálů je opravdu několik sekund, takže výhodou této technologie je nesporně rychlost a jednoduchost obsluhy.

Existují i další podskupiny RIM technologií, jako například RRIM ( Reinforced Reaction Injection Molding - zesílené reakční vstřikovací odlévání ) kde se do směsi přidávají vyztužující činidla ( například skelná a aramidová vlákna, slída atp. ) a nebo technologie SRIM ( Structured Reaction Injection Molding - strukturální reakční vstřikovací odlévání ) kde je síť vláken uspořádaná nejprve ve formě a poté je na ni vstřikována polyuretanová, epoxidová či polyesterová směs.

Naše materiály RIM se skládají převážně ze dvou složek polyuretanu (polyol + isokyanát ) a některé RIM materiály mohou být i plněny. Plněné materiály by však měly být konzultovány s dodavatelem / výrobcem RIM komponentních strojů, protože by mohlo docházet vlivem zvýšené abrazivity plniva k nadměrnému opotřebování některých částí strojů pokud by tomu nebyly uzpůsobeny.

Jak pracuje přístroj na RIM technologie?

Jedná se o většinou dvoukomponentní stroj, který se skládá ze zásobníků na jednotlivé složky, speciálně zpřevodovaného čerpadla a mísidla které vhání materiál s již upraveným tlakem dále do mísící pistole s dynamickým i statickým mícháním. Při výrobě rozměrnějších dílů pak nejste nikterak omezeni velikostí dílu například oproti technologiím vákuového lití, což se jeví také jako nesporná výhoda. Hmotnost dílu může být pak dle provedení RIM zařízení třeba až do 20kg a klidně i 5m délky!

Výrobců přístrojů je na trhu opravdu mnoho, my doporučujeme dle sdílených zkušeností například společnosti TARTLER a DEKUMED. Například velmi oblíbené přístroje DEKUMED řady UNIDOS ( výše zobrazený na našem obrázku)  začínají na velmi zajímavých cenách pro začínající s technologií RIM, přístrojem který se vejde i na psací stůl a končí u velmi univerzálního přístroje, který monitoruje všechny fáze výroby a přípravy pomocí mnoha čidel a zobrazuje je na přehledném displayi s možností tisku. Volba je tak jen na vašich preferencích.

Co lze metodou RIM vyrábět a na co se hodí nejlépe?

Plastové díly stavebních strojů a speciálních vozidel, hasičů, záchranných služeb, dronů a obranných systémů ( překryty motorů, ochrané mřížky, plastových podběhů a spodních krytů podvozků , vzduchových filtrů, systémy topení a klimatizace, kryty sedadel, opěrky, tunely přístrojových desek, blatníků, překryty světlometů, kryty elektroniky, filtrů, těsnění, bausetu skel …) Obytných Vozů a jachet a SUV ( speciální tuningové díly jako masky, mřížky, překryty světel, bausety skel, rozměrné interiérové a exteriérové panely obytných částí, rozšířené límce blatníků a speciálních nárazníků, tunelů klimatizace a rozvodů vzduchu, kryty elektroniky, kapitánské můstky a přístrojové štíty, panely lodí a kryty dveří…. Prostředků hromadné dopravy ( rozměrné exteriérové panely karoserie případně interiéru ( lepení např. Univerz. ADEKIT A 280 ) kryty motorů a elektroniky, překryty světel, bausety skel, kryty sedadel, tunely výdechů klimatizace, tunely či průchodky kabelových svazků, hrany stolků či celé stolky, opěrky ovladače, madla či držadla… Zdravotnictví ( rozměrné panely zdravotních přístrojů, scannerů, mikroskopů, kryty lůžek , elektroniky, tiskáren, měřících zařízení, sedadel, opěrek, pouzder a překrytů, držáků , madel a podpůrných protředků.. ) Sport ( lezecké chyty, sportovní pádla, sportovní přilby a chrániče, sedátka, překryty baterií, madla, držáky…) Spotřební zboží ( překryty elektronických zařízení, malých I velkých domácích spotřebičů, součásti nábytku jako jsou např. Odolné a pružné hrany stolků či skříní, housing nabíječek a docků, počítačové skříně a racky ) a samozřejmě spoustu dalších plastových dílů. 

Vlastnosti RIM materiálů

 • dobrá teplotní odolnost
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • velmi dobrá rázová houževnatost
 • velmi dobrá otěruvzdornost
 • materiály s modulem pružnosti v ohybu od 700MPa do 2350Mpa
 • materiály s vysokou teplotní odolností Tg 150°C
 • minimální tloušťka stěny 2 až 3 mm, bezproblémově až do 20 mm
 • možnost postprodukce a post-processingu (lepení, broušení, pískování, lakování polyuretanovými barvami a tmely).
 • nízká chemická agresivita materiálů výrazně prodlužuje životnost např. Silikonových forem oproti materiálům pro vakuové odlévání

Vlastnosti RIM materiálů

 • Jednoduchá, výrobně nenáročná konstrukce formy
 • Rychlost (zejména pro produkci více kusů odlitků snižuje náklady na „člověkohodiny“)
 • Pohodlná obsluha stroje.
 • Velmi nízké náklady na výrobu formy
 • Vlastnosti materiálů na úrovni technických plastů (PRYŽ, ABS, PE, PP…)
 • Spousta vlastností s přidanou hodnotou (certifikace FAR, UL 94-V0, DIN EN 45545-2 atd…
 • Díly bez vnitřního pnutí s rozdílnou tloušťkou stěny
 • Formy je možné cnc frézovat, odlévat nebo obě metody vzájemně kombinovat.
 • U materiálů SikaBiresin je složka B (ISO) vždy shodná a použitelná univerzálně skoro pro všechny ostatní Biresin Rim materiály.

Souhrnem tedy lze říci, že RIM je vhodný pro rychlou a pohodlnou  výrobu větších dílů s nižšími nároky na povrch, pokud povrch nebudete dale lakovat.

Výhodný je vzhledem k rychlosti zpracování a ceně materiálu  ve středních až větších sériích. (50-1000ks ) Imituje dobře vlastnosti GUMY, PE/PP a ABS a je jakýmsi předskokanem sériové výroby ve vstřikolisových formách.

sledujte nás na Facebooku

následujte naše sociální sítě pro více aktuálních informací od společnosti ACR Czech s.r.o a nabízených produktů společnosti Sika Advanced Resins

Následujte nás na sociálních sítích

 

©2018-2021 pro ACR Czech s.r.o., velkoobchod SIKA A.R:  vyrobil  logo malbardesign  , Všechna práva vyhrazena.